ഈ കണ്ടത് ആരോടും അറിയിക്കരുത് (മര്‍ക്കോ. 9: 9) എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്താവന കര്‍ത്താവ് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു?

ചോദ്യം:ഈ കണ്ടത് ആരോടും അറിയിക്കരുത് (മര്‍ക്കോ. 9: 9) എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്താവന കര്‍ത്താവ് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു? ഉത്തരം:അപോസ്തലനായ പത്രോസ് കര്‍ത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് “നീ ജീവനുല്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു” എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ് മേലുദ്ധരിച്ച പ്രസ്താവന ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലര്‍ക്ക് […]

Read Article →

ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക് രോഗ സൗഖ്യം കഴിയാത്തതെന്ത്? (മര്‍ക്കോ. 9: 18)

ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക് രോഗ സൗഖ്യം കഴിയാത്തതെന്ത്? (മര്‍ക്കോ. 9: 18) വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ. ഇതിനു രണ്ടു തരം വ്യത്യസ്ത വിക്ഷനങ്ങളാല്‍ മറുപടി ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി, രോഗ സൌഖ്യത്തിനായി വന്നവരുടെ അവിശ്വാസമാണ് മര്‍ക്കോ. 9: 24 ല്‍ അത് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവിശ്വാസമുള്ള ജനതയുടെ മധ്യത്തില്‍ […]

Read Article →

ബാലകരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, യുവജനങ്ങളെ, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

 ബാലകരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, യുവജനങ്ങളെ, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് വേദ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായ ഭേദം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സ്നാനം അല്ല വിശ്വാസികളുടെ സ്നാനം ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വചനം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ക്രമേണ സ്നാനം എല്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പുക്കുന്നത് (അപ്പൊ. 18: 8 […]

Read Article →

സങ്കി. 35: 16 “അടിയന്തരങ്ങളില്‍ കോമാളികളായ വഷലന്മാരെ” ഇവിടെ അടിയന്തരങ്ങളില്‍ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അര്ത്ഥമെന്തു?

സങ്കി. 35: 16 “അടിയന്തരങ്ങളില്‍ കോമാളികളായ വഷലന്മാരെ” ഇവിടെ അടിയന്തരങ്ങളില്‍ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അര്ത്ഥമെന്തു?  ഇത് ദാവിദിന്റെ ഒരു സന്കിര്‍ത്തനമാണ്. ദാവിദിന്റെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് എഴുതിയും അത് ദാവീദിന്ടെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കലെ ശത്രുതയിലേക്ക് ഒരു  വഴിക്കാട്ടിയുമാണ്. ഇവിടെ അടിയന്തരങ്ങളില്‍ എന്ന പദം മലയാളത്തില്‍ അത്ര വ്യക്തമായ […]

Read Article →

ടാട്ടുസ്, പച്ച കുത്തല്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ബൈബിള്‍ എന്ത് പറയുന്നു?

യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ കല്പന പഴയനിയമത്തില്‍ വ്യക്തമാണ്: ലേവ്യ. 19:28 ; മരിച്ചവനുവേണ്ടി ശരിരത്തില്‍ മുറിവുന്ടാക്കരുത്; മെയ്മേല്‍ പച്ച കുത്തരുത്; ഞാന്‍ യഹോവയാകുന്നു. ഇവിടെ മറ്റൊരു അനുരഞ്ഞ്നനതിനു സ്ഥാനമില്ല. അപ്പോള്‍ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് സംശയത്തിനു സാധ്യതയുന്ടാകും. നിഴലായ പഴയനിയമത്തിന് ഇത് വിരുദ്ധമെങ്കില്‍ പൊരുളായ പുതിയനിയമത്തിനു എത്ര […]

Read Article →

ദൈവ സഭയില്‍ സഹോദരനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടമോ?

തിത്തോസ് 1: 10 ; വ്യഥാവചാലന്മാരും മനോവഞ്ചകന്മാരും ആയി വഴങ്ങാത്തവരായ പലര്‍ …. ദുരാദായം വിചാരിച്ചു അരുതാത്തത് ഉപദേശിച്ചു കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവന്‍ മറിച്ചു കളയുന്നവര്‍ , …..  അവരുടെ വായ്‌ അടക്കേന്ടതാകുന്നു. ഇത്തരക്കാര്‍ സഭയയൂറെ ഉപദേശ നിലപാടുകളില്‍ അയഞ്ഞ സമീപനം നടത്തുന്നവരും ക്രമേണ ഉപദേശത്തിന്റെ […]

Read Article →

ഉത്തമ ഗീതമെന്ന പുസ്ത്കം സഭയെയും ക്രിസ്തുവിനെയും കുറിച്ചുള്ളതാണോ?

തീര്ച്ചയായും അല്ല. വെറും ഒരു പ്രണയ കാവ്യം. ചില വ്യക്തികളുടെ സംഭാഷണ സാമിപ്യം  അങ്ങിങ്ങായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കില്‍ , കാവല്‍ക്കാരന്‍ , യേരുസലെമിന്റെ പുത്രിമാര്‍, ഇവരൊക്കെയാണ്. ആദ്യന്ത്യം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നത് മണവാളനും മനവാട്ടിയുമാണ്‌ . ഇവര്‍ ആരാണ് എന്ന […]

Read Article →